piątek, 7 listopada 2014

On Jest BOGIEM...

Babiloński Talmud poucza:
„Rabbi Simlaj wyłożył: „613 przepisów dano Mojżeszowi; 365 (zakazów) odpowiada liczbie dni w roku słonecznym, 248 (nakazów) częścią ciała człowieka.
Przyszedł Dawid i zredukował je do 11...
Przyszedł następnie Izajasz i zredukował je do 6...
Przyszedł ponownie Izajasz i zredukował je do 2...
Przyszedł potem Habakuk i zredukował je do 1. Brzmi on: A sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności (Ha 2,4)"
Rabbi Neusner kontynuuje tą myśl w postaci dialogu:
«I to - pyta mistrz - chciał powiedzieć Jezus, uczony?».
Ja: «Niezupełnie, ale coś podobnego.
On: «Co pominął?».
Ja: «Nic».
On: «Co dodał?».
Ja: «Siebie samego»

Benedykt XVI - Jezus z Nazaretu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz