wtorek, 25 listopada 2014

Zapomniany Krzyż


Jak często należy wracać i przypominać sobie, co dla nas uczynił. Jezus - człowiek i Bóg, który w obrazie swojego odrzucenia objawia miłość do stworzenia. 
Mimo, że był Królem, Synem Boga, nie było w Nim pychy. To właśnie pycha nie pozwala nam przyjąć, że oto Jego krzyż ma dla nas moc życia, i to życia na wieki.
Krzyż, który dla świata jest głupstwem, a poniżająca śmierć jest hańbą. To właśnie w tej hańbie jest życie. 

piątek, 21 listopada 2014

Wstawiennictwo

Wielcy ludzie Boży byli wielkimi orędownikami. Wstawiennictwo jest jak «zaczyn w łonie Trójcy Świętej».

Jest zanurzeniem się w Ojcu i odkryciem nowych wymiarów, oświecających konkretne sytuacje i zmieniających je.


Możemy powiedzieć, że serce Boga wzrusza się przez wstawiennictwo, jednak w rzeczywistości On zawsze trzyma nas za rękę, a naszym wstawiennictwem możemy osiągnąć to, że Jego moc, Jego miłość i Jego wierność jeszcze wyraźniej objawiają się Jego ludowi.Franciszek - Evangelii Gaudium 283


A my już jutro wstawiamy się:

środa, 19 listopada 2014

Modlitwa - przedsmak nieba„Dzieci moje, wasze serce jest ciasne, ale modlitwa rozszerza je i czyni zdolnym do miłowania Boga. Modlitwa jest przedsmakiem nieba, jest jakby zstąpieniem do rajskiego szczęścia. Zawsze przepełnia nas słodyczą; jest miodem spływającym do duszy, który sprawia, iż wszystko staje się słodkie. W chwilach szczerej modlitwy znikają utrapienia jak śnieg pod wpływem słońca.
Jan Maria Vianney

czwartek, 13 listopada 2014

Błogosławieni ubodzy w duchu

Jak Stary Testament otworzył się na odnowę ku Nowemu Przymierzu właśnie dzięki ubogim Boga, tak też wszelka odnowa Kościoła może wyjść tylko od tych, w których jest żywa ta sama stanowcza pokora i gotowa do służenia dobroć.

Benedykt XVI - Jezus z Nazaretu

Powszechność prawa Bożego

W świetle tej przesłanki mogło się pojawić nowe, pozytywne rozumienie diaspory: Izrael został rozproszony po całym świecie po to, by wszędzie tworzyć obszar dla Boga i tym sposobem nadawać sens stworzonemu światu, o którym nadmienia pierwszy opis stworzenia (zob. Rdz 1,1-2.4):
celem stworzenia jest szabat, on daje odpowiedź na pytanie: po co?

Świat istnieje, ponieważ Bóg chciał stworzyć obszar odpowiedzi na jego miłość, obszar posłuszeństwa i wolności. Stopniowo, przez przyjmowanie i cierpliwe znoszenie historii Izraela z Bogiem, poszerzała się i pogłębiała idea ziemi: jej celem było coraz mniej posiadanie jej przez naród, a coraz bardziej powszechność prawa Boga.

Benedykt XVI - Jezus z Nazaretu

Pokój na ziemi

Pokój na ziemi (Łk 2,14) jest wolą Bożą, a tym samym stanowi zadanie dla człowieka.
Chrystus wie, że trwały pokój jest związany z trwaniem człowieka w Bożej eudokia, w „upodobaniu" Boga.

Walka o trwanie w pokoju z Bogiem jest niezbywalną częścią walki o „pokój na ziemi"; tam mają źródło kryteria tej walki i potrzebne do niej siły.

Benedykt XVI - Jezus z Nazaretuponiedziałek, 10 listopada 2014

Konferencja ENC - sprawozdanie

Dziś zakończyła się konferencja ENC, na której ks. Peter Hocken dzielił się na temat ekumenizmu i czasów ostatecznych!
Rewelacyjne nauczanie i bardzo owocny czas!

My razem z Warszawa24 prowadziliśmy salę modlitwy i posługę proroczą, z której w sumie skorzystało kilkadziesiąt osób (o ile nie ponad sto)

Dziś bp. Andrzej Siemieniewski podsumował wszystko kilkoma punktami z nauczania Franciszka:

1. Pamiętaj o duchowym oddychaniu (modlitwa, adoracja, uwielbienie)
2. Pamiętaj o Duchu Świętym i jego charyzmatach
3. Pamiętaj o duchowym ekumenizmie (także w kontekście tych, którzy dziś ponoszą męczeńską śmierć, za Jezusa)
4. Pamiętaj o głoszeniu Słowa Bożego
5. Pamiętaj, o tym, że Jezus przygotowuje Swą Oblubienicę na ponowne przyjście


To ostania z serii pięciu konferencji ENC w Polsce - następna w Popradzie, na Słowacji.piątek, 7 listopada 2014

On Jest BOGIEM...

Babiloński Talmud poucza:
„Rabbi Simlaj wyłożył: „613 przepisów dano Mojżeszowi; 365 (zakazów) odpowiada liczbie dni w roku słonecznym, 248 (nakazów) częścią ciała człowieka.
Przyszedł Dawid i zredukował je do 11...
Przyszedł następnie Izajasz i zredukował je do 6...
Przyszedł ponownie Izajasz i zredukował je do 2...
Przyszedł potem Habakuk i zredukował je do 1. Brzmi on: A sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności (Ha 2,4)"
Rabbi Neusner kontynuuje tą myśl w postaci dialogu:
«I to - pyta mistrz - chciał powiedzieć Jezus, uczony?».
Ja: «Niezupełnie, ale coś podobnego.
On: «Co pominął?».
Ja: «Nic».
On: «Co dodał?».
Ja: «Siebie samego»

Benedykt XVI - Jezus z Nazaretu

wtorek, 4 listopada 2014

Co przyniósł Jezus?

Czytam teraz książkę Benedykta XVI "Jezus z Nazaretu", która bardzo porusza moje serce. Sukcesywnie zamieszczę tu kilka jej fragmentów.

Co takiego przyniósł wasz „Mesjasz" Jezus?
Nie zaprowadził pokoju na świecie, nie zwalczył nędzy świata.
Wobec tego nie może być tym prawdziwym Mesjaszem, od którego właśnie tego wszystkiego się oczekuje.

Zatem, co przyniósł Jezus? Spotkaliśmy już to pytanie i znamy odpowiedź. On Boga Izraela zaniósł narodom, tak że wszystkie narody modlą się teraz do Niego i w Pismach Izraela rozpoznają Jego słowo, słowo żywego Boga.

Przyniósł uniwersalizm, który jest wielką obietnicą daną Izraelowi i światu. Uniwersalizm, wiary w jednego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, w nowej rodzinie Jezusa, która nie zna granic narodowych ani cielesnych powiązań wynikających z pochodzenia - oto owoc dzieła Jezusa.

Benedykt XVI - "Jezus z Nazaretu"