wtorek, 31 maja 2016

Módlmy się o Izrael - Konferencja Modlitewna z Marianną Gol

W jakim miejscu jest dzisiaj naród wybrany? Dlaczego dzisiaj Bóg w szczególny sposób wzywa Kościół do modlitwy o Izrael?

Marianna Gol z Izraela w czasie konferencji 21 maja mówiła o ukrytej przed Izraelem twarzy Boga i ofierze Jezusa, która zniosła wszelki podział i uczyniła Izrael i pogan jednym Ciałem, trzodą Pana, Jego Królestwem.

W Pwt 31:16-18 Bóg zapowiedział, że wobec grzechu Izraela zasłoni przed nim swoją twarz. Dzisiaj Izrael, choć jest chory z miłości, nie rozpoznaje twarzy Boga w twarzy Jezusa. Jednocześnie Bóg objawił swoją wierność i sprawił, że powstało państwo Izrael, w którym gromadzi swój lud - zgodnie ze swoją obietnicą. To znak, że Jego przyjście jest bliskie i że już nie będzie zakrywał twarzy przed swoim ludem.

Wybranie przynosi ze sobą odpowiedzialność. W wybraniu Izraela nie chodzi o jego wyjątkowość, ale o cel. Bóg wybrał Izrael, aby dotrzeć do narodów. Celem i pragnieniem Boga jest jedno Królestwo Żydów i narodów, pod rządami Króla Izraela.

Jako wystawiennicy, uwielbiający i kochający Boga, czujmy się zaproszeni do tego, aby już dzisiaj proroczo żyć w przyszłym Królestwie razem z Izraelem. I właśnie dlatego przyjmijmy również zaproszenie do modlitwy o Izrael, o jego nawrócenie i przyśpieszenie dnia przyjścia Pana i nastania Jego Królestwa.

Gorąco zachęcam do wysłuchania nauczań Marianny:
http://www.dommodlitwy.info/study/n24.nsf/pub/D1D6049876249921C1257FBD003232D3?open

Marianna Gol
Dorastała w Petersburgu w Rosji, gdzie w 1991 roku uwierzyła w Jezusa. W roku 1992 Pan wezwał ją do pełnoetatowej posługi, a w 1997 przeprowadziła się na stałe do Izraela.
Powołanie Marianny to posługa w uwielbieniu, modlitwie i wstawiennictwie, wyposażanie Ciała Chrystusa na czas wielkiego żniwa i docieranie do najuboższych z zaproszeniem na nadchodzącą ucztę Baranka.
Od 1999 roku Marianna jest zaangażowana w międzynarodową, ekumeniczną służbę „Maranatha Family” koncentrującą się na przygotowaniu kościoła i Izraela na powtórne przyjścia Jezusa.
W 2004 roku rozpoczęła w Izraelu służbę pod nazwą "Afikim BaNegev" (Strumienie na pustyni), której celem jest pomoc najuboższym i najbardziej potrzebującym, szczególnie samotnym matkom i sierotom.