niedziela, 14 lutego 2016

Warsztaty Harp&Bowl w Poznaniu
W zeszłym tygodniu mieliśmy zaszczyt dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu modlitwy wg modelu Harp&Bowl ze wspólnotą Dom Modlitwy – Poznań 24/7. W zasadzie to i zaszczyt i ogromna radość – to kolejna poważna inicjatywa modlitewna w Polsce!!! Spotkanie zgromadziło ok. 70 osób z Poznania i z okolic, spragnionych nieustannej modlitwy i uwielbienia. Spotkaliśmy ludzi pełnych pasji dla Boga i gorliwych w wypełnianiu Jego woli, a w dodatku bardzo dobrze zorganizowanych :-).

Model Harp&Bowl (pol. Harfa i Czasza), opracowany w IHOP w Kansas City, jest praktycznym narzędziem, które pomaga prowadzić modlitwę i uwielbienie nawet nieustannie, angażując w to wszystkich zgromadzonych na spotkaniu, łącznie z dziećmi. Jako dom modlitwy bardzo chętnie przekazujemy nasze doświadczenie w tej dziedzinie, bo wiemy, że ten model bardzo dobrze się sprawdza.

Spotkanie miało robocze hasło: „Uwielbienie 24/7 - po co, dlaczego, jak?” i wychodząc od stworzenia świata, przez osobę Jezusa i nieustanne uwielbienie w niebie, dotarliśmy do modelu Harp&Bowl, który przerobiliśmy z uczestnikami spotkania i w teorii i w praktyce :-)

Niezwykle istotne były zajęcia dla dzieci, które uczyły się adorować Boga i modlić się wstawienniczo właśnie w modelu Harp&Bowl. Najmłodsi najpierw modlili się modlitwą adoracji Jezusa z 1 Kor 1,15, a potem modlili się o swoich rówieśników i rodziców, śpiewając przy tym Słowo Boże. Jesteśmy dumni z małych Poznaniaków!

Serdecznie pozdrawiamy Poznań 24/7!!!!!

wtorek, 9 lutego 2016

Oto mój sługa, którego podtrzymuje.


Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.  (Iz 42:1).

W wielu miejscach w Biblii jest mowa o tym, że Jezus jest tym Jedynym, szczególnym, wybranym i umiłowanym. Ojciec mówi o Jezusie, że jest Jego synem umiłowanym, w którym On sam ma upodobanie, i nam nakazuje - Jego słuchajcie. Powyższy fragment jest starotestamentową zapowiedzią Bożego sługi. Takiej postaci, w której Bóg będzie miał absolutne upodobanie, bo Sługa ten będzie Ojcu całkowicie posłuszny: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. (J 5:19) Widać więc, że Jezus jest ściśle związany z Ojcem, z Bogiem. Za słowem Sługa kryje się coś więcej, niż tylko nakaz Ojca, któremu Syn jest poddany. To poddaństwo jest pragnieniem, które wypływa z tego czego sam Ojciec pragnie: Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je /potem/ znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. (J 10:17-18)
Jezus jest tym, którego Bóg podtrzymuje, dlatego, że jest zależny od Niego. Każde działanie, które podejmuje jest ze względu na Ojca, na Jego wolę. Żyje w doskonałej jedności i poddaniu, które na dodatek czyni z własnej woli. 
Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. (J 17:21-23)
Jezus trwa w ciągłej relacji z Bogiem, jest z Nim Jedno. Jest wzorem jedności, również jedności braci. Jezus modli się, prosząc Ojca, aby Kościół - Jego ciało, żyło w jedności, Ci wszyscy, których Bóg dał Jezusowi. Jedność staje się świadectwem dla świata, tego że Jezus przychodzi od Ojca. Kiedy Kościół żyje w jedności wskazuje na Jezusa, a Ten na Ojca. 

Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami.  (Iz 53:12)